do kasy suma: 0,00 zł
Reklamacje
  1. Sklep internetowy zobowiązany jest do wydania towaru bez wad (zgodny z umową).

  2. Przysługujące Kupującemu będącego konsumentem (w tym przedsiębiorcy posiadający status konsumenta) uprawnienia z tytułu rękojmi/niezgodności towaru z umową określają przepisy:

   a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późn. Zm.) w szczególności art. 556 i następne w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 roku – w przypadku towarów kupionych do 31 grudnia 2022 roku (rękojmia za wady);

   b. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. Zm.), w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja towaru na podstawie niezgodności z umową) – w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku.

  3. Jeżeli uważasz, że zakupiony przez Ciebie towar jest niezgodny z umową / wadliwy, możesz złożyć́ reklamację.

      Aby złożyć reklamację:

      Napisz do nas:

      mailowo na adres: craft@myalpaca.eu  lub
      w formie pisemnej na adres: My Alpaca sp. z o.o., adres: Pużaka 18, 38-400 Krosno

     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres e-mail;
  • dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
  • dokładne oznaczenie reklamowanego Produktu;
  • dokładny opis wady Produktu;
  • jakiego produktu ona dotyczy oraz opisz problem. Powinieneś również wskazać, jakiego sposobu załatwienia reklamacji oczekujesz (wymiana towaru, naprawa towaru, zwrot pieniędzy, obniżenie ceny itp.).
  • datę wniesienia i podpis Kupującego, jego organu lub przedstawiciela.
  • Wyślij do nas paczkę z reklamowanym towarem. Prosimy o niewysyłanie do nas przesyłek z opcją "za pobraniem".

  4. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem    poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość w celu realizacji umowy.

  5. My Alpaca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego względem pozostałych Kupujących została określona w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z póź. Zm.). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego względem Kupujących została określona w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. Zm.)

  6. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produkt

  7. Kupujący może skorzystać z przygotowanego w tym celu wzoru formularza dostępnego pod linkiem:
  Pobierz formularz

  8. W przypadku stwierdzenia wady towaru (niezgodności towaru z umową) Kupujący powinien odesłać wadliwy towar na adres: My Alpaca Sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno, przy czym koszt odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi sklep internetowy MyAlpaca lub zostaną one zwrócone Kupującemu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium