do kasy suma: 0,00 zł
Gwarancja na kołdry z alpaki

My Alpaca udziela 2 letniej gwarancji na produkt w postaci kołdry wypełnionej wełną alpaki.

§1 TERMINY I ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

1. Użyte w karcie gwarancyjnej sformułowania oznaczają:

Gwarant - MyAlpaca Sp. z o.o., ul. Pużaka 18, 38-400 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000524208, NIP: 6842639013, numer Regon: 181151572.

Sprzedający  - dowolny dystrybutor upoważniony do sprzedaży kołder My Alpaca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej lub Gwarant/sklep internetowy My Alpaca, jeżeli Produkt został zakupiony bezpośrednio od Gwaranta

Produkt – kołdra wypełniona wełną z alpaki

Kupujący – osoba fizyczna nabywająca Produkt w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. Gwarancja udzielana jest na Produkt w postaci kołdry wypełnionej wełną z alpaki.

3. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat, liczony od daty sprzedaży/wydania Produktu Kupującemu.

4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

§2 WARUNKI GWARANCJI

1. Zakresem gwarancji objęte jest:

a. zachowanie deklarowanych właściwości termoregulacyjnych włókna alpaki, którym wypełniony jest produkt.

b. jakości i trwałości ręcznego pikowania produktu i obszycia.

2 . Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji na podstawie niniejszej gwarancji jest:

a. okazanie przez Kupującego dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedającego: oraz podpisanej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej

b. stosowanie się do instrukcji użytkowania i konserwacji Produktu umieszczonych na metce, a szczegółowo opisanej poniżej w punkcie 4 niniejszej karty gwarancyjnej.

3. Instrukcja użytkowania Produktu:

a. Zalecane jest użytkowanie kołdry powleczonej poszwą, najlepiej z naturalnej tkaniny i regularne zmienianie poszwy.

b. Zalecane jest regularne wietrzenie kołdry na świeżym powietrzu, szczególnie w gorące i suche, wietrzne dni lub na mrozie.

c. Jeśli zaistnieje konieczność, zalecane jest delikatne pranie chemiczne i suszenie w niskiej temperaturze (na zimno), tak jak suszone są wyroby wełniane (wełna owcza, kaszmir, alpaka).

Ikonki-prania-koldra

d. Dopuszczane jest punktowe czyszczenie zimną wodą i suszenie na płasko lub w pozycji rozwieszonej.

4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę Produktu, w przypadku gdy naprawa nie jest możliwa reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez wymianę Produktu na nowy. Wtedy termin gwarancji biegnie od nowa licząc od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia naprawionego Produktu.

 

§3 WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje obniżania jakości Produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia, jak również sytuacji w której obniżenie jakości Produktu spowodowane jest:

a. mechanicznym uszkodzeniem Produktu;

b. uszkodzeniem powstałym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji Produktu, jak również użytkowaniem lub pozostawieniem Produktu w nieodpowiednich warunkach (np. nadmierna wilgotność).

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W razie wystąpienia wad w Produkcie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dokładny opis wady oraz żądania Kupującego. W przypadku gdy Sprzedający zaprzestał prowadzenia działalności, Kupujący zgłasza wady w Produkcie bezpośrednio do Gwaranta.

2. Gwarant zawiadamia Sprzedającego lub Kupującego w formie pisemnej (mailem) o przyjęciu lub odmowie przyjęcia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

3. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacyjnego potrzebnego Gwarantowi do właściwej oceny zgłaszanej wady jakościowej Produktu, Sprzedający lub Kupujący dostarcza w miarę możliwości zdjęcia wyraźnie ilustrujące zgłaszaną wadę.

Wadliwy Produkt zostanie odebrany przez firmę kurierską od Sprzedawcy/Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego. Wyrób powinien być czysty i suchy oraz opakowany w sposób zabezpieczający go w czasie transport. Koszty przewozu ponosi Gwarant.

4. W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, wolnego od wad.

5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, naprawa lub wymiana Produktu na nowy zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty zwrotu wadliwego produktu do Gwaranta. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium