-50% rabatu na poszewki

 

🌼 🌿 NATURALNE POŚCIELE NA WIOSNĘ!

Kupując poszwę lnianą lub bawełnianą otrzymasz 50% rabatu na 2 poszewki na poduszki do kompletu. Rabat automatycznie naliczy się w koszyku. Promocja trwa do 2.04.2023

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje
  • Akceptując postanowienia regulaminu sklpeu, klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość w celu realizacji umowy.
  • My Alpaca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
  • W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji drogą poczty tradycyjnej na adres Sprzedającego lub na następujący adres e-mail craft@myalpaca.pl.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   • imię i nazwisko Kupującego;
   • adres e-mail;
   • adres do korespondencji;
   • dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
   • dokładne oznaczenie reklamowanego Produktu;
   • dokładny opis wady Produktu;
   • żądanie w ramach przysługujących uprawnień wynikających z rękojmi,
   • datę wniesienia i podpis Kupującego, jego organu lub przedstawiciela.
  • Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnego, w przypadku uchybienia tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.
   Pobierz formularz

 2. Odstąpienie.
  • Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 tej ustawy.
  • Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres My Alpaca  a, elektronicznej na adres craft@myalpaca.pl.
  • Sugerowany wzór formularza udostępniany jest pod poniższym linkiem. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia, pod warunkiem, że zawiera podstawowe informacje dotyczące Kupującego (imię i nazwisko / nazwa), jego danych kontaktowych (adres e-mail i adres korespondencyjny) oraz oznaczenia Produktów objętych odstąpieniem od Umowy,
  • W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić do My Alpaca Produkt na własny koszt i ryzyko.
  • My Alpaca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez My Alpaca, My Alpaca zwróci Kupującemu jedynie koszt takiej najtańszej dostawy.
  • My Alpaca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • My Alpaca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, w szczególności koszty czyszczenia, naprawy części. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów, Kupujący powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  • Kupującemu zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (szyta na miarę), wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za taki produkt uważa się wszelkie Produkty oferowane przez My Alpaca zamawiane przez Kupującego po uprzednim wskazaniu jego rozmiarów i parametrów.

   Pobierz formularz