Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 sklepu internetowego MyAlpaca sklep.myalpaca.eu 

 1. Postanowienia ogólne.
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest My Alpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno (kod pocztowy: 38-400), ul. Pużaka 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524208, NIP 6842639013, REGON 181151572, kapitał zakładowy w wysokości 600.000 zł („ADO” lub „Administrator”).
  • Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem e-mail: craft@myalpaca.eu
 2. Podstawy prawne.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. 
 3. Uprawnienia Użytkownika
  • Użytkownik ma prawo do:
   • Dostępu do swoich danych osobowych,
   • Prawo do sprostowania danych osobowych,
   • Prawo do usunięcia danych osobowych,
   • Prawo do wniesienia sprzeciwu,
   • Prawo do przenoszenia danych,
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • Prawo do odwołania zgody,
   • Prawo do informacji jakie dane ADO przetwarza.
  • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na działania ADO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku wystąpienia naruszenia.
  • Aby skorzystać z ww. uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: craft@myalpaca.eu
 1. Cele przetwarzania danych osobowych
  • ADO przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
   • Realizacja zamówienia użytkownika,
   • Kontakt z użytkownikiem,
   • Realizacja reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia użytkownika
  • W celu realizacji zamówienia, użytkownik musi podać w formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
  • Podstawą przetwarzania ww. danych jest realizacja umowy.
  • ADO może kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z użytkownikiem w celu realizacji umowy.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi ADO realizację zamówienia.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia i następnie na czas realizacji uprawnień użytkownika do reklamacji i skorzystania z prawa do odstąpienia. 

 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy.
  • W celu realizacji reklamacji lub prawa odstąpienia, użytkownik musi podać w formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, numer telefonu, oraz numer rachunku bankowego.
  • Podstawą przetwarzania ww. danych realizacja przez ADO jego obowiązku prawnego rozpatrzenia reklamacji lub prawa odstąpienia
  • Podanie danych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwi użytkownikowi skorzystania z prawa do reklamacji lub odstąpienia od umowy.
  • Dane osobowe użytkownika są archiwizowane w celach dowodowych. 

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu z użytkownikiem
  • Kontaktując się z ADO, użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail oraz dane osobowe mogące znajdować się w treści wiadomości.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika.
  • Dane osobowe użytkownika są archiwizowane.

 4. Udostępnianie danych osobowych i powierzenia
  • ADO nie sprzedaje danych osobowych użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim.
  • Na żądanie ze strony uprawnionych organów lub instytucji w tym organów lub instytucji państwowych ADO udostępni dane osobowe tymże organom lub instytucjom.
  • ADO powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników następującym podmiotom:
   • pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu korzystania z usług hostingowych,
   • Comarch Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, w Krakowie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057567, NIP: 6770065406, REGON: 010771280 – w celu wystawienia dokumentów księgowych
   • CONTAB Sp. z o.o., Lwowska 17, 38-400 Krosno – w celu korzystania z usług księgowych.
   • UPS Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280 – w celu realizacji dostaw
  • ADO powierza ww. podmiotom dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 5. Wewnętrzna dokumentacja
  • Dbając o dane osobowe użytkowników ADO posiada wdrożoną wewnętrzną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. 
 6. Pliki cookies
  • Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu czyli ADO.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Podstawą wykorzystywania plików cookies przez ADO jest zgoda użytkownika.
  • ADO zapisuje także logi serwera czyli adres IP, datę i czas, informacje o systemie i wykorzystywanej przeglądarce.